Kiv üçün məlumat

“Aydınlığa doğru” milli-mənəvi dəyərlərin qorunması İctimai Birliyi davamlı layihəsi olan “Ziyalı ünsiyyəti” çərçivəsində görüşlərini davam etdirir. Növbəti görüşün qonağı gənc yaşlarından klassik ədəbiyyata meyl etmiş, gözəl qəzəllər müəllifi olan Arif  Buzovnalıdır. 

“Ailə Akademiyası” layihəsi çərçivəsində  növbəti görüş  Binəqədi rayonunda  yerləşən 205 №-li  tam orta məktəbdə  baş tutdu. 

“Ailə Akademiyası” layihəsi çərçivəsində  növbəti görüş  Binəqədi rayonunda   yerləşən 246  №-li  tam orta məktəbdə  baş tutdu. 

Azәrbaycan naminә öz fәaliyyәtlәrindә möһtәşәm izlәr qoyan tarixi şәxsiyyәtlәrin әksәriyyәtinin müasiri olmağı bacaran, xidmәtlәri müqabilindә silsilә mükafatlar saһibi, sözün әsl mәnasında millәtin qüruru sayılacaq, әmәkdar elm xadimi, tarixçi-alim Sara Aşurbәyli.

 "Ailə Akademiyası" layihəsi çərçivəsində Binəqədi rayonu 100 № li tam orta məktəbdə əməkdaşımız ailə və uşaq psixoloqu Şəhla Hilalqızı  “Yuvamızın təməli sevgi, sevginizi göstərməkdən çəkinməyin” mövzusunda şagirdlərlə görüşmüşdür.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB