Bəşəriyyət qadınla yüksələcək

Bəşəriyyət qadinla yüksələcək

Aristotel isə  "Qadın yarımçıq yaradılmış kişidir"  deyirdi.  

Müasir həyatda hicablı qadın çox zaman iman və igidlik təcəssümünə çevrilir. Həqiqətən, Rəbbimiz başörtüsü geyməyi buyurmaqla qadına böyük rəhmət lütf etmişdir. Dinini təbliğ etmək hər müsəlmanın vəzifəsidir. 

Qadınlarla yaxşı rəftar edin.Əgər onlardan xoşunuz gəlməsə belə… Ola bilər ki, bir şeydən sizin xoşunuz gəlməsə də Allah onda bir çox xeyir təqdir etmişdir.

İslam dini, qadın hüquqları üzərində xüsusilə dayanmış və qadına, heç bir nizam və sistemin vermədiyi müstəsna bir məqama sahib qılmışdır.

Qadınların savadlanması, təhsil almaları, elm öyrənmələri hər zaman olduğu kimi günümüzdə də öz aktuallığını qoruyur. İlk növbədə qadın evinin sahibəsi, ona əmanət edilən övladlarının ən əsas tərbiyəçisidir. Bunun üçün qadın elm öyrənməli, təhsil almalıdır ki, uşaqlarına yaxşı təlim-tərbiyə versin. 

Pages

 Ailə və ailə münasibətləri bəlkə də hər zaman danışılan, üzərində müzakirələr aparılan, aktuallığını hər an qoruyan yeganə mövzudur. Elə isə belə bir sual ortaya çıxır. Görəsən deyilən qədər ağır və çətindirmi ailə dediyimiz bu məktəb? Ya da xalq dili ilə desək bu bir şans biletidirmi? 

Cəmiyyətin ən kiçik çəyirdəyi ailədir. Ailə ocağı   nə qədər sağlam olarsa  cəmiyyətin  səviyyəsi də  bir o qədər yüksələr.

 “Uşaq ailənin güzgüsüdür” deyiblər. Onun cəmiyyətdə fərd, şəxsiyyət kimi inkişafında ailədən gələn tərbiyə vacib rol oynayır. Tərbiyənin isə təməli hələ ana bətnində ikən qoyulur.

 Şərq dünyasının ilk mesenatı H.Z.Tağıyev millətin tərəqqisində qadının rolunu düzgün qiymətləndirərək

Haram qazanılan çörəyi yeyərkən qadına günah gəlirmi,məsələsi bir az qəliz məsələdir.Müasir dövrdə evin çörəyini kişi qazanmalıdır deyə qəti bir qanun yoxdur təbii ki, qadınlar da çörək qazanma imkanına sahibdirlər, amma bunun fərqi yoxdur, evə əgər bircə  tikə də haram girirsə, bu min tikə halalı bərbad edir.

Pages

Azərbaycanın bu igid qızı haqqında bir sıra mənbəlr tariximizdə təsirli, elə kövrək izlər qoymuşdur ki, bu gün onları oxuyanda qürur hissi keçiririk. Xalqımız ətalət, əsarət və ziddiyyətlərlə dolu olan feodal dünyasına qarşı əsrlər boyu mübarizə apararkən bir sıra təriqətlər, nəzəriyyələr , həmçinin cərəyanlar yaratmış və öz azadlıqları uğrunda mübarizəyə qalxmışdır.

Azərbaycanın ilk maarifpərvər qadınlarından biri, pedaqoq, publisist və yazıçı Şəfiqə Məmmədəmin qızı Əfəndizadə 1882-ci ildə Axalsik rayonunun Azqur kəndində tanınmış pedaqoq Məmmədəmin Şeyxzadənin ailəsində anadan olmuşdur.

Bir neçə gün əvvəl türk televiziya kanallarının birində məhşur qadınlar haqqında çəkilmiş bir verilişdə Sürəyya adı diqqətimi cəlb etdi. Söhbət hüquq professoru Əhməd Ağaoğlunun qızı Sürəyya Ağaoğlundan gedirdi. Bəlkə də artıq bir çoxunuz onun haqqında bilirsiniz, amma mən hələ iki gün əvvəl eşitdim və qürur duydum, sevindim, həyəcanlandım. Və bu həyəcanımı sizinlə bölüşüb, bu qabaqcıl, gözəl insan haqqında  yazmaq istədim

XX əsrin əvvəllərində inqilabların, müharibələrin tüğyan etdiyi, milli azadlıq hərəkatının genişləndiyi bir dövrdə xalqımız öz taleyi haqqında düşünməyə başlamış, əsarətdən xilas olmaq, müstəqil, azad yaşamaq, tərəqqi etmək, yeni cəmiyyət yaratmaq uğrunda mübarizəyə başlamışdı. Bu oyanış, dirçəliş müsəlman aləmində ilk dəfə olaraq Odlar yurdunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratdı.

1896— Azərbaycanın maarif xadimi Qəribsoltan Həsən bəy qızı Məlikova Göyçay qəzasının Zərdab kəndində (indiki Zərdab şəhərində), maarifpərvər ziyalı, Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Məlikov-Zərdabinin ailəsində anadan olmuşdur.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB