Bəşəriyyət qadınla yüksələcək

Bəşəriyyət qadinla yüksələcək

Boş sözlər danışmaq, ya da boş işlərlə əylənmək, cahiliyyə cəmiyyətlərindəki qadın xarakterində tez-tez rast gəlinən haldır. 

Həyatı özlərinin təyin etdikləri qaydalarla yaşayan insanlar, nəfslərinin o andakı istəklərinə tabe olaraq asanlıqla bu qaydaları poza bilirlər.

Cahiliyyə əxlaqında güc deyildikdə pul, şan-şöhrət, nüfuz nəzərdə tutulur. Bunlardan ən azı biri əldə edilə bilinəcəyi zaman güclü olacağına inanılır. 

Həqiqi ədalətin yaşanmadığı cəmiyyətlərdə qadın-kişi ayrıseçkiliyi çox qabarıq şəkildə nəzərə çarpır.

Allah Quranın “Nəfsə və onu yaradana”, sonra ona fücurunu (sərhəd tanımayan günah və pisliyini) və ondan çəkinməyi ilham edənə (and olsun). Onu təmizləyən həqiqətən qurtulmuşdur. Və onu (günaha) batıran isə ziyana uğramışdır.” (Şəms Surəsi, 7-10)

Pages

"Ailә kiçik dövlәtdir. Bu dövlәtin fundamenti, özülü necә qoyulursa, elә dә davam edir. Bu baxımdan nikahdan öncә tibbi müayinәdәn keçmәk sağlam ailә üçün önәmli addımdır".

Ailə həyatı ailənin sağlam məqsədlərini müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır. Məqsəd təkcə uşaq dünyaya gətirməklə məhdudlaşmır. Təkcə bəşər nəsli tükənməsin deyə uşaq dünyaya gətirmirik. Ailə üçün ailəni qoruyub saxlamağın mənası yoxdur.

Övladların valideynlərinə qarşı səmimi və yaxın olmalarının başında təbii ki, onlarla tez-tez bərabər vaxt keçirmək, ailə içi məsələlərdə onların fikrini almaq, tövsiyələrinə diqqət yetirmək gəlir.

Evlilik həyatını zədələyən, boşanmalara qədər gedib çatan gəlin-qayınana arasındakı çəkişmələrin müəyyən səbəbləri anlaşılmazlıqlar, yanlış düşüncələr, küsəyənlik, şəxsiyyət  fərqlilikləri, gəlin və qayınananın həddini aşması, başqasını idarə etmə istəyi, qısqanclıq, ruhi xəstəliklər, eqoizm, cahillikdir.

Sirlərinizi başqalarına söyləməyin. İkiniz arasında qalmalı olan sirlər olacaq. Onları başqalarına açıqlamaqla bir-birinizi çətin və gülünc vəziyyətə qoymayın. Nə qədər ki, sirri saxlayırıq biz ona hakimik, başqalarına açıqladığımız təqdirdə sirrimizin əsirinə çevrilirik.

Pages

XI əsrin sonları - XII əsrin əvvəllərində yaşamış böyük Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan və müsəlman intibahının parlaq nümayəndəsi və yeni şəhər poeziyasının təmsilçisidir.

Yüzlərlə Azərbaycan övladları vardır ki, vaxtilə müəyyən səbəblərdən və ya taleyin hökmü ilə ölkələrindən didərgin düşüblər.

Tomris xatunun rəhbərlik etdiyi Massaget çarlığı isə onun adı bizə bəlli olmayan əri tərəfindən təxminən Əhəmənilər dövləti ilə eyni dövrdə Dərbənddən Şirvana qədər olan Azərbaycan torpaqlarında yaradılmışdı.

Bu gün sizə Azərbaycanın ilk qadın tarzəni və bəstəkarı olan Hökümə Nəcəfovadan danışacağıq.

Azərbaycan oftalmologiyasının ən layiqli nümayəndələrindən biri Əməkdar elm xadimi, professor Sona xanım Vəlixan olmuşdur (1883-1982). O, Peterburq Tibb İnstitutunu 1908-ci ildə bitirmiş və Azərbaycanda ilk ali təhsilli qadınların arasında layiqli yer tutmuşdur.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB