Bəşəriyyət qadınla yüksələcək

Bəşəriyyət qadinla yüksələcək

Allah Quranda imanlarındakı səmimiyyətləri və əxlaqlarının gözəlliyi ilə nümunə olan qadınlardan əlavə, inkar edən və buna görə də cəhənnəm əzabına düçar olan qadınlar haqqında da məlumat vermişdir. 

Cahiliyyə qadın xarakterinin əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri bu şəxslərin üfüqləri, idealları, düşüncələri və həyat tərzlərinin çox dar sahə ilə məhdudlaşmasıdır.

İman edən bütün insanlar kimi müsəlman qadının da tək rəhbəri Qurani Kərim və Peyğəmbərimiz (səv)-in sünnəsidir.

Müsəlman qadın Allaha səmimi qəlbdən iman etmiş və dərin Allah qorxusuyla boyun əymişdir. 

Səmimiyyət insanın daxili ilə xaricinin eyni olması, ürəyində hiss etdiklərini qarşısındakı insana da olduğu kimi əks etdirməsi, çox dürüst, açıq və dəqiq olmasıdır.

Pages

Ailәnizin xoşbәxt olmasını istәyirsinizsә, o zaman çoxsaylı tövsiyәlәr içәrisindәn seçdiyimiz 40 qaydaya әmәl etmәyә çalışın.

Uzun illər evlilik həyatlarını davam etdirən cütlüklərin sirri nədir? Onlar evlilik deyilən bu izdivacı necə davam etdirirlər?

Ailәnizin xoşbәxt olmasını istәyirsinizsә, o zaman çoxsaylı tövsiyәlәr içәrisindәn seçdiyimiz 40 qaydaya әmәl etmәyә çalışın.

Övladlar dünya həyatının bər-bəzəyi, qəlbin meyvəsi, ata-ananın imtahanı, Allahın ən böyük bəxşişidir. Həyatımız onların varlığı ilə şirin və bərəkətlidir. Gələcək onlarındır. 

Ailə kiçik bir dövlətdir. Bəs bu dövlət nə səbəbə görə və niyə dağılır? Dövlətin dağılmaması üçün biz nə etməliyik?

Pages

 

Həmsöhbətimiz “Aydınlığa doğru” Milli-Mənəvi Dəyərlərin Qorunması İctimai Birliyinin sədri Solmaz Əmirlidir.

Nazlı Nəcəfova (1890-1977) – Az.SSR-nin əməkdar müəlliməsi və Naxçıvanda ilk qız məktəbinin yaradıcısı

Qadınla kişi bir bütünün iki parçasıdır. Hər biri tək başına nöqsanlıdır, yalnızdır, təhlükələrə məruzdur. Evlilik bağıyla yanyana gəlib bir-birlərinə dəstək olduqlarında artıq onlar bir bütündür, yalnızlıqdan və təhlükələrdən qurtulmuş, güvən və əmin-amanlıq içində olurlar.

Müharibə dövrlərində dünyada iki qadın gəmi kapitanı vardı. Bunlardan biri Azərbaycan vətəndaşı Şövkət Səlimova idi, fəxr etməyə dəyər.

Tamilla Nəsirova – Azərbaycanın ilk qadın riyaziyyatçı professoru

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB