Bəşəriyyət qadınla yüksələcək

Bəşəriyyət qadinla yüksələcək

İmanın qadını nə qədər xeyirli bir insan halına gətirdiyinə Allah Quranın “Müşrik qadınlar iman gətirməyincə onlarla evlənməyin. Əlbəttə, iman gətirmiş bir kəniz, sizi heyran edən müşrik bir qadından daha xeyirlidir. 

Quran ayələrinin hamısına baxdığımızda Allahın qadın və kişiyə ortaq xitab şəkli istifadə etdiyini görürük. 

Allah islam əxlaqı ilə insanların həm ictimai, həm də fərdi mənada bütün hüquqlarını  zəmanət altına almış və onlara ən rahat, ən dinc və ən xoşbəxt şəkildə yaşayacaqları yolu göstərmişdir.

Allah Quranda Hz. Musanın Firon və qövmünü tərk etdikdən sonra Misirin şərqində yerləşən Mədyən bölgəsinə getdiyini və burada heyvanlarını sulaya bilmədikləri üçün Mədyən bulağından kənarda dayanan  iki qadın gördüyünü bildirir. 

Allah Quranın “Həqiqətən, Firon yer üzündə baş qaldırıb onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü. (Firon) onların arasında olan bir tayfanı (İsrail oğullarını) gücsüz (aciz) görüb onların (yeni doğulan) oğlan uşaqlarını öldürür, qızlarını isə sağ buraxırdı. O, həqiqətən, fitnə-fəsad törədənlərdən idi!” (Qəsəs Surəsi, 4) ayəsiylə Misir Fironunun azğın və zalım hökmdar olduğunu, xalqa çox şiddətli zülm tətbiq etdiyini, qövmündəki bütün oğlanları öldürdüyünü bildirmişdir.

Pages

Kişi – bir ata və ər kimi ailədə,  ictimaiyyətdə xüsusi yer tutur, fiziki, sosial və mənəvi planda əvəzedilməz rola malikdir.

Təməllərdən birinin sarsılması bütöv ailəni sarsıda bilir. Bu baş verməsin deyə həyat yoldaşları bir-birini sevməli, bir-birinə güvənməlidirlər. 

Qəlblərdə “mən” deyil, “biz” duyğusu yaşamalıdır. “Mən”ləri bir kənara qoyub, “biz” kəlməsi ilə birləşə bilmək sağlam bir ailənin ən vacib ünsürüdür. Ailənin əsası olan qadın və kişi bir-birləri ilə rahat və sağlam bir bağ qurmalıdırlar. 

Ailənin qurulması suyun yaranmasına oxşayır. Suyun yaranması üçün hidrogenlə oksigenin kimyəvi birləşməsinin vacib olduğu kimi ailədə də kişinin və qadının bəzi sərbəstliklərindən güzəştə gedərək, yeni bir azadlıq modeli ilə hərəkət etmələri gərəkdir.

Ailə ata-ana və övladların qarşılıqlı sevgisi və hörməti əsasında var olan müqəddəs qurumdur.

Pages

Ata evində gün görməyən qız artıq bədbəxtliyin pillələrindədir, üzü yuxarı gedir, çiynində də ağır yük, yaşaya bilmədiyi uşaqlıq, gənclik, içində qalan arzular, həyata keçməyən xəyalların yükü. 

 

Həmsöhbətimiz “Aydınlığa doğru” Milli-Mənəvi Dəyərlərin Qorunması İctimai Birliyinin sədri Solmaz Əmirlidir.

Nazlı Nəcəfova (1890-1977) – Az.SSR-nin əməkdar müəlliməsi və Naxçıvanda ilk qız məktəbinin yaradıcısı

Qadınla kişi bir bütünün iki parçasıdır. Hər biri tək başına nöqsanlıdır, yalnızdır, təhlükələrə məruzdur. Evlilik bağıyla yanyana gəlib bir-birlərinə dəstək olduqlarında artıq onlar bir bütündür, yalnızlıqdan və təhlükələrdən qurtulmuş, güvən və əmin-amanlıq içində olurlar.

Müharibə dövrlərində dünyada iki qadın gəmi kapitanı vardı. Bunlardan biri Azərbaycan vətəndaşı Şövkət Səlimova idi, fəxr etməyə dəyər.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB