Bəşəriyyət qadınla yüksələcək

Bəşəriyyət qadinla yüksələcək

Aristotel isə  "Qadın yarımçıq yaradılmış kişidir"  deyirdi.  

Müasir həyatda hicablı qadın çox zaman iman və igidlik təcəssümünə çevrilir. Həqiqətən, Rəbbimiz başörtüsü geyməyi buyurmaqla qadına böyük rəhmət lütf etmişdir. Dinini təbliğ etmək hər müsəlmanın vəzifəsidir. 

Qadınlarla yaxşı rəftar edin.Əgər onlardan xoşunuz gəlməsə belə… Ola bilər ki, bir şeydən sizin xoşunuz gəlməsə də Allah onda bir çox xeyir təqdir etmişdir.

İslam dini, qadın hüquqları üzərində xüsusilə dayanmış və qadına, heç bir nizam və sistemin vermədiyi müstəsna bir məqama sahib qılmışdır.

Qadınların savadlanması, təhsil almaları, elm öyrənmələri hər zaman olduğu kimi günümüzdə də öz aktuallığını qoruyur. İlk növbədə qadın evinin sahibəsi, ona əmanət edilən övladlarının ən əsas tərbiyəçisidir. Bunun üçün qadın elm öyrənməli, təhsil almalıdır ki, uşaqlarına yaxşı təlim-tərbiyə versin. 

Pages

 Ailə və ailə münasibətləri bəlkə də hər zaman danışılan, üzərində müzakirələr aparılan, aktuallığını hər an qoruyan yeganə mövzudur. Elə isə belə bir sual ortaya çıxır. Görəsən deyilən qədər ağır və çətindirmi ailə dediyimiz bu məktəb? Ya da xalq dili ilə desək bu bir şans biletidirmi? 

Cəmiyyətin ən kiçik çəyirdəyi ailədir. Ailə ocağı   nə qədər sağlam olarsa  cəmiyyətin  səviyyəsi də  bir o qədər yüksələr.

 “Uşaq ailənin güzgüsüdür” deyiblər. Onun cəmiyyətdə fərd, şəxsiyyət kimi inkişafında ailədən gələn tərbiyə vacib rol oynayır. Tərbiyənin isə təməli hələ ana bətnində ikən qoyulur.

 Şərq dünyasının ilk mesenatı H.Z.Tağıyev millətin tərəqqisində qadının rolunu düzgün qiymətləndirərək

Haram qazanılan çörəyi yeyərkən qadına günah gəlirmi,məsələsi bir az qəliz məsələdir.Müasir dövrdə evin çörəyini kişi qazanmalıdır deyə qəti bir qanun yoxdur təbii ki, qadınlar da çörək qazanma imkanına sahibdirlər, amma bunun fərqi yoxdur, evə əgər bircə  tikə də haram girirsə, bu min tikə halalı bərbad edir.

Pages

1967 — Azərbaycanın maarif xadimi, Əməkdar müəllimi Qəribsoltan Həsən bəy qızı Məlikova 71 yaşında Bakıda vəfat etmişdir.

1976 - Tbb elmləri doktoru, professor, Əməkdar həkim Məhbubə xanım Kərim bəy qızı Mahmudbəyova vəfat etmişdir.

Azərbaycanda mənalı həyat yolu keçən dəyərli, ziyalı qadınlarımızdan biri Mədinə xanım Qiyasbəyli olmuşdur.

1961 – İlk azərbaycanlı qadın alim, pedoqoq Zümrüd Qulam qızı Axundova 49 yaşında Bakıda vəfat etmişdir.

1976 — Məşhur xəttat, Görkəmli Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin həyat yoldaşı Mişkinaz Molla Hüseyn qızı Cavid 74 yaşında Bakıda vəfat etmişdir.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB