Milli dəyərlərimiz

Milli dəyərlərimiz

1940 — Azərbaycan ədibi, filosof və ədəbiyyat tənqidçisi, XX əsr Azərbaycan-türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olmuş Əli bəy Hüseynzadə ( Əli Hüseyn Turan)   İstanbulda 76 yaşında vəfat etmişdi

1870 — Götkəmli pedaqoq, folklorşünas Mirzə Abbas Kərbəlayı Ələkbər oğlu Abbaszadə Gəncədə Ozan məhəlləsində mütərəqqi fikirli ruhani, məktəbdar ailəsində anadan  olmuşdur. İlk təhsilini atasının xüsusi məktəbində almış, sonra Şah Abbas məscidi yanındakı məktəbdə davam etdirmişdir.

1988-ci ilin fevral hadisələrindən sonra Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin separatçı-terrorçu qruplaşmaları və Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağın ələ keçirilməsi uğrunda hərbi əməliyyatlara başladı. SSRİ Silahlı Qüvvələrinin Ermənistanda və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yerləşən hissələri də onlara qoşuldu.

Fit dağı mühüm hərbi strateji əhəmiyyətə malik olmuşdur. Yamacları, əsasən, meşəlikdən, bir sıra yerlərdə isə sıldırım qayalıqlardan ibarət olan dağın ən yüksək zirvəsində inşa olunan Fit qalası Şamaxı şəhərindən təxminən 35 km məsafədə yerləşir.

1235-ci ildə Nəsirəddin Tusi sonralar ona dünya şöhrəti gətirən və bir çox dillərə tərcümə olunan məşhur "Əxlaqi Nasiri” əsərini tamamlayır. Lakin bir müddət sonra müəyyən narazılığa görə Tusi həbs olunaraq, ismaililərin əlçatmaz dağ zirvələrində yerləşən "Ələmut” ("Qartal yuvası”) qalasına aparılmışdır.

Pages

1899— Cəfər Qafar oğlu Cabbarlı 1899-cu il mart ayının 22-də Bakı quberniyasının Xızı kəndində (hazırda rayon mərkəzidir) kasıb ailədə doğulub

  Cəmiyyətmizdə “Müasir ailə” anlayışına hər kəsin fikri birmənalı deyil. Hər bir insanın yetişdiyi ailədən və dünya görüşündən aslı olaraq bu haqda müxtəlif fikirlərlə rastlaşa bilərik.

1881 – Məşhur yazıçı, dramaturq, publisist, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, Əməkdar incəsənət xadimi Abdulla Şaiq (əsl adı: Abdulla Axund Mustafa oğlu Talıbzadə) Tiflisdə ruhani ailəsində dünyaya gəlib. 1888-ci ildə altısinifli şəhər müsəlman məktəbində ilk təhsilini alıb.

İsgəndəriyyə şəhəri eramızdan əvvəl - 332-ci ildə məşhur sərkərdə Makedoniyalı İskəndərin əmri ilə Aralıq dənizi sahilində- Nil çayının deltasında Deyonkrat Rodosskiy tərəfindən şəhər salındı. Bu şəhər elm mərkəzi olmalı idi və oldu da .

1919 - 22 oktyabr  Şair Hüseyn Cavidin və Mişkinaz Cavidin oğlu  Ərtoğrul Cavid doğum günüdür.

Pages

Bu qoca dünyada insan oğlunun yaşadığı qısa ömür ərzində gördüyü bir çox işlər və həyata keçirdiyi fəaliyyətlər var. 

Milli-mənəvi dəyərlər hər xalqın öz gələcəyini keçmişindən qopmayaraq inşa etmək üçün arxalandığı özül – əvəzolunmaz dəyərlər bütünüdür.

1955-ci il 6 fervral Azərbaycanın ilk maarifçi qadınlarından biri, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü Həmidə Məmmədquluzadə Vəfat etmişdir.

1891 – Mühacir yazıçı, salnaməçi, jurnalist, tərcüməçi, redaktor Ceyhun Hacıbəyli 1891-cı il fevralın 3-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur.

"Ailə akademiyası " layihəsi bu dəfə Mərdəkanda keçirildi

Pages

Allahu Əzzə və Cəllə buyurur: «Yoxsa siz elə güman edirdiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən Cənnətə daxil olacaqsınız? Onlara elə sıxıntı və xəstəlik üz vermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər də: “Allahın köməyi nə vaxt (gələcək)?”– dedilər. Həqiqətən, Allahın köməyi yaxındır». (əl-Bəqarah 214)

Bir insanın Allahın əfvinə layiq olması üçün səmimi-qəlbdən tövbə edib sözün tam mənası ilə Ona yönəlməsi gərəkdir. Bununla yanaşı, əhli-sünnə alimləri bu əfvin tövbə etmək şərti ilə məhdudlaşdırıla bilməyəcəyini bildirmişlər. 

Və o kəslər ki: “Ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan gözümüzün işığı olacaq övladlar ehsan buyur və bizi müttəqilərə imam (rəhbər) et! - deyərlər...” (əl-Furqan, 25/74)

Bu dünyada, fiziki məhdudiyyəti olmayan hər bir insan ömrünün müxtəlif anlarında məcburi və yaxud da könüllü şəkildə səfərə, səyahətə və ya ekskursiyaya  çıxmaqdadır. “Yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır” sözünə əsaslanaraq deyə bilərik ki, hər bir səfər insanın intellektinə yeni informasiyalar qazandırır. 

“De: “Allahın Öz bəndələri üçün yaratdığı zinəti və təmiz (halal) ruziləri kim haram buyurmuşdur?”

Pages

2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan Silahlı Qüvvələri arasında baş vermiş hərbi münaqişə. Aprel döyüşləri Dağlıq Qarabağda 1994-cü ildə atəşkəs haqqında saziş imzalandıqdan bəri ən şiddətli döyüşlər idi Döyüşlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnmiş, Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər və Seysulan kəndi, Cəbrayıl rayonunun Lələ təpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı, Goranboy rayonunun Gülüstan kəndi, Tərtər rayonunun Qazaxlar kəndi və Tərtər rayonunun Madaqiz kəndi istiqamətində yollar düşməndən azad olunmuşdur.

Bu gün Zəngilan rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsindən 26 il ötür.

Bu gün Azərbaycan torpaqlarını erməni qəsbkarlarından azad etmək uğrunda canından keçmiş Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu gündür.

 

Hoçaz kəndində I-II əsrə aid olan ilk insan məskəni sayılan mağara, yaxşı vəziyyətdə dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.

İnsanlar dünyanı düzəltmək, onun yükünü azaltmaq istədilər. Hər kəs günahkar axtardı – dünyanı ağırlaşdıran elə budu, –deyib gözünə xoş görünməyənə qənim kəsildi. 

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB