Milli dəyərlərimiz

Milli dəyərlərimiz

Keçən əsrin ortalarında Altayda yerli türklərin Pazırıq (Basırıq) dediyi yerdə qazıntı aparan rus arxeoloqları qədim kurqandan hamını heyrətə salan əşyalar aşkar edib. 

29 oktyabr Zəngilan rayonunun işğalı günüdür

Təbriz xalçaçılarının toxuduqları ən məşhur xalçaçılıq nümunəsi “Ərdəbil xalçası”dır. Bu xalça uzun müddət dünyanın ən böyük xalçası olub. Uzunluğu 11,5 metr, eni 5,34 metr, ümumi sahəsi 61 kvadratmetr olan xalça dünyanın nadir xalçalarından biridir.

Azərbaycan xalqına aid ən şərəfli tarixlərdən biri, 15 sentyabr 1918-ci il tarixinin yazılmasında Nuru Paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun xüsusi rolu olub.

Bu əlamətdar gün Tarixi Yerlər və Abidələrin Mühafizəsi Şurasının (İCOMOS) təklifi üzrə UNESCO tərəfindən 1983-cü ildə təsis olunub. Məqsəd insanların diqqətini abidələrin və tarixi yerlərin qorunmasına yönəltməkdir.

Pages

Azərbaycanda ən qədim və zəngin kitabxanalardan biri Marağa kitabxanası olmuşdur. Bu kitabxana böyük Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusinin (1201-1274) təşəbbüsü ilə yaradılmışdı

Mövsüm bəy Xanlarov 1857-ci ildə Bakıda anadan olmuş, ilk təhsilini mədrəsədə almış, ərəb və fars dillərini, tarixi və klassik ədəbiyyatı da burada öyrənmişdir.

Xanımana Əlibəyli yüzlərlə uşaq şeirinin, onlarla poema və səhnə əsərinin, 30-dan artıq kitabın müəllifidir.

Azərbaycan klassik şeirinin ustalarından biri də  Heyran xanımdır. 

bu gün 600-dən çox mahnının, 9 musiqili komediyanın, 40-a yaxın film musiqisinin müəllifi olan Xalq artisti Emin Sabitoğlunun anadan olmasının 81-ci ildönümü tamam olur.

Pages

Özümüzü yetişdirmək, baltamızı itiləməkdir. Özümüzə vaxt ayırıb, həyatımıza, yaşayışımıza nəzər yetirməkdir. Zəif hiss etdiyimiz tərəflərimizi gücləndirmək üçün çalışmaqdır. 

Yoxsulluq içində yaşayan uşaqlar, yaşama, böyümə və inkişaf etmələri üçün lazımı maddi, mənəvi və emosional mənbələrdən məhrum şəkildə yaşayırlar, beləliklə haqlarından istifadə etmir, istedadlarını tam olaraq istifadə etmirlər.

Qarakənd faciəsi və ya 20 noyabr hadisəsinin növbəti ildönümüdür. 1991-ci il noyabrın 20-də  Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndinin yaxınlığında Azərbaycana məxsusu “Mi-8” hərbi vertolyotu erməni silahlı quldurları tərəfindən vurulub. 

1988-ci ilin ilk günlərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı açıq təcavüzü başlandı.

Hər iki söz birləşməsinin tərkib hissəsinə çevrilən müqəddəs Ana kəlməsi Vətən və dil sözlərini necə də müqəddəsləşdirir, onları adi söz olmaqdan çıxarıb əlçatmaz yüksəkliyə ucaldır, ülviləşdirir. 

Pages

Filippində bir simpoziumda iştirak edən 250 nəfərlik qrup məruzəçi Əbu Bəkr və Esa Xanın sözlərindən təsirlənərək İslamı qəbul edib.

Əziz Peyğəmbərimiz bizə kim olduğumuzu, haradan gəlib haraya getdiyimizi öyrətdi. Nəyə, hansı gözlə baxacağımızı başa saldı. Ən yaxşıya və mükəmmələ necə nail olacağımızı bildirdi.

Məhərrəm ayı müsəlman təqviminə görə hicri-qəməri tarixin başlandığı aydır. Bir sözlə, Məhərrəm ayı ilə İslamda yeni bir hicri-qəməri il başlayır.

Allah yeri və göyü yaratdığı andan aylar içərisindən Zülhiccə ayını, yerlər içərisindən də Məkkə və onun ətrafını' haram' etmişdir. Burada haram sözü 'hörmətəlayiq', 'qadağa qoyulmuş', 'qorunmuş', 'toxunulmaz' kimi mənalarda başa düşülməlidir.

Oruc səssiz duadır. Dilimizlə istədiyimiz duanı Allaha edə bilirik. İstəklərimizi, arzularımızı Allah-Təalaya ərz edib Ondan diləyirik. Oruc tutmaq da bədənin Allaha olan ərzidir ki, Allahdan sağlamlıq və cəhənnəmə düşüb yanmamağı istəyir.

Pages

İnsanlar dünyanı düzəltmək, onun yükünü azaltmaq istədilər. Hər kəs günahkar axtardı – dünyanı ağırlaşdıran elə budu, –deyib gözünə xoş görünməyənə qənim kəsildi. 

Bu gün Ağdam rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalından 24 il keçir.

Rayonun işğalını reallaşdıran düşmən qüvvələrinin böyük hissəsi Laçın dəhlizi vastəsi ilə daxil olub.

Azərbaycanın Şuşa şəhərinin ermənilər tərəfindən işğal olunmasından 25 il ötür.

Respublikamızın dilbər guşələrindən olan Qarabağ füsunkar təbiəti, heyrətamiz musiqisi, qədim abidələri, nadir cins atları ilə yanaşı, həm də nəfis xalçaları ilə dünyada tanınır. Qədimliyi ilə seçilən bu xalçalar Azərbaycan dekorativ tətbiqi sənətinin nadir incilərindəndir.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB