Dünya Memarlıq Günü Dünya Memarlıq Günü

1 Oktyabr Dünya Memarlıq Günü 1949-cu ildə Lozannada təsis edilib. Həmin vaxtdan başlayaraq hər il oktyabr ayının birinci bazar ertəsi Memarlar Günü kimi qeyd edilir.

Memarlığı bəzən "donmuş musiqi" adlandırırlar, çünki o, notlar kimi riyazi qanunlar və incəsənət üslublarına tabe olur. İnsan sivilizasiyasının inkişafının hər mərhələsi konkret tarixi dövrü, onun əsas xüsusiyyətlərini, ideologiyasını və xarakterini simvollaşdıran öz tipik Memarlıq üslubuna malikdir.

Tarix boyu sivilizasiyalar onlardan qalan memarlıq abidələri ilə fərqlənmişlər. Misir öz Ehramları, Çin - Böyük Çin Səddi, Roma İmperiyası - Böyük Kolizey və Müqəddəs Pyotr kilsəsi, Afina - qədim Akropol, Paris - Eyfel qülləsi ilə bütün dünyada məşhurdur.

Azərbaycan - qədim tarixə və mədəniyyətə malik ölkədir. Azərbaycan xalqı xarici qəsbkarlarla barışmaz mübarizədə öz azadlığını qorumaqla yanaşı, özünəxas mədəniyyətini nümayiş etdirən əsərlər, o cümlədən də gözəl memarlıq abidələri yaratmışdır. Naxçıvan, Təbriz-Sultaniyyə, Şirvan-Abşeron, Şəki-Zaqatala, Bərdə-Qarabağ və s. memarlıq məktəblərinin məhsulu olan gözəl memarlıq və şəhərsalma əsərləri buna bariz sübutdur.

Bu günlərimizə qədər gəlib çatmış nadir əsərlər Azərbaycan memarlarının fitri istedadını dünyaya nümayiş etdirirlər. Azərbaycan memarları nəinki Azərbaycanda, hətta onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda da (Balkanda, Orta Asiyada, Hindistanda və digər yerlərdə) öz dəsti-xətlərini yadigar qoymuşlar.

 Azərbaycanda   Ustad Tağı (Şamaxı qəbiristanlığındakı "Yeddi günbəz” türbələr kompleksi), Hacı Məhərrəm (Bakıdakı cümə məscidinin hasarları), Mirzə Qədim İrəvani (rəssam-nəqqaş-İrəvanda Sərdar Sarayının divar rəsmləri), Süleyman (xəttat; Abşeronun Əmircan kəndindəki məscidin kitabəsi, XIX yüzil), Usta Qurbanəli və Şükür Qənbər oğlu ( hər iki nəqqaş Şəki xanları sarayının dekortaiv tərtibatı və bərpasında iştirak etmişlər), Cahangirbəy Əliyev (memar-Ağdaşın baş planı), Zirvərbəy Əhmədbəyov (mühəndis-memar- Bakıda Təbriz məscidi və s.), heykəltaraş C. Qaryağdı, memarlar Q. Əlizadə, Ə. İsmayılov (M.Ə.Sabirin heykəli), Sadıq Dadaşov , Mikayıl Hüseynov, Fuad Əbdürrəhmanov, Cəlal Qaryağdı, dekorativ-tətbiqi sənətimizin görkəmli sənətkarları Lətif Kərimov, Hüseyn Babayev, Q.Əlizadə, M.Mədətov, Ə.İsmayılov, Ş.Zeynalova, H.Qədimov, T.Xanlarov, R.Əliyev, Ə.Salamzadə, E.Xanıkov və məşhur  sənət adamları vardır.

 

 

   Mənbə: / anaveusaq.az/

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB