Kitabxana

“Aydınlığa doğru” milli-mənəvi dəyərlərin qorunması İctimai Birliyində kitabxana fəaliyyət göstərir. Kitabxanada sosiologiya, psixologiya, klassik, müasir ədəbiyyat və digər sahələri əhatə edən kitablar vardır. Kitabxananın əsas oxucuları gənclərdir. Kitablar oxu zalında və  ya evdə oxumaq üçün verilir. Oxucu kitabı evə götürərkən kitabxanaçıya şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini təqdim etməlidir. Kitablar oxucuya iki həftə müddətinə verilir.

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB