Gündəm

Elm yarandığı gündən insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və onların rifahının yüksəldilməsinə xidmət edib. 

Nəsirəddin Tusi orta əsr Şərqində həm böyük ensiklopediyaçı alim, həm də görkəmli filosof kimi şöhrət qazanıb. O, riyaziyyata, astronomiyaya, mineralogiyaya və digər elm sahələrinə dair qiymətli əsərlərlə yanaşı, məntiqə, fəlsəfəyə və etikaya dair orijinal traktatlar da yazıb.

Bu gün insanların əksəriyyəti mənəvi boşluqdan əziyyət çəkir. Bu da öz növbəsində mənəvi boşluğu doldurmaq üçün insanları müxtəlif üsullara, cürbəcür çarələrə əl atmağa vadar edir. Hər kəs tərəfindən bilinən bir həqiqətdir ki, insan fitrətən dua etməyə, özündən böyük bir varlığa sığınmağa meyilli xarakterə sahibdir. Bəzən cəmiyyətimizdə dua anlayışı səhv başa düşülür.

Dünya əhalisi fevralın 14-nü Beynəlxalq kitab bağışlama günü kimi qeyd edir. Bu, təqvimdə ən gənc bayramlardandır.

Xurma qış meyvəsi hesab edilsə də, ilin hər fəslində yeyilir. Bundan ötrü də xurma qurudulur. Bəs xurma qurudulmuş halda öz faydalı xüsusiyyətlərini qoruyurmu?

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB