Gündəm

Dünya həyatını ən az xəta və nöqsan ilə yaşamaq üçün hər insanın ehtiyac duyacağı bir yol göstərəni, bələdçisi, rəhbəri və bir mənada ona işıq tutan “fənəri” olmalıdır. 

Psixosomatik xəstəliklər - yaranmasında ruhi faktorların əhəmiyyətli rol oynadığı müəyyən bəzi somatik xəstəliklərdir.

1961 – İlk azərbaycanlı qadın alim, pedoqoq Zümrüd Qulam qızı Axundova 49 yaşında Bakıda vəfat etmişdir.

Bakı, 6 dekabr, Rabitə və Yüksək texnologiyaları sahəsində çalışanlar peşə bayramını qeyd edir.

 Həsənəli xan  Qaradaği 81 yaşında Şuşa şəhərində vəfat etmişdir.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB