Gündəm

Endirdiyi ilk ayə ilə “Yaradan Rəbbinin adıyla oxu” (əl-Ələq, 1) deyə əmr edən, “İnsana qələmlə yazmağı öyrədən” (əl-Ələq, 4),

Bu gün Azərbaycan torpaqlarını erməni qəsbkarlarından azad etmək uğrunda canından keçmiş Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu gündür.

 

 ...Həqiqətini dərk etdiyi üçün dünya adına əldə etdiyi və edə bilmədiyi hər şeyi sadəcə bir vasitə olaraq görür, hədəf deyil. Vasitəni hədəfə çevirməyən insanlar necə də xoşbəxtdirlər.

Mailə Muradxanlı həyatda çiyninə düşən məsuliyyəti ləyaqətlə yerinə yetirmiş bir şəxsiyyətdir.
 

 Orta əsrlərin ən məşhurları Yaqut əl-Həməvi, İstahri, Rəşidəddin,

Həmdullah Qəzvini, İsgəndər Münşı və digərləri öz əsərlərində Azərbaycan türklərinə yüzlərlə səhifələr həsr etmişlər. Onların öz əsərlərində Azərbaycan Ön Şərqdə mədəniyyət ocağı hesab edilən türk dövləti olduğunu təsdiq etmişlər.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB