Gündəm

 Bu binanın layihəsi 25 may 1893-cü ildə təsdiqlənmiş və həmin ayın sonunda da inşasına başlanmışdır. Sarayın yerləşdiyi indiki Niyazı (sovet vaxtı Sadovaya) küçəsi Azneft meydanından şəhərin mərkəzi hissəsinə uzanır. Həmin bu küçə hazırda İçərişəhər ətrafındakı dairəvi şossenin bir hissəsidir. Binanın əsas fasadı Xəzər dənizinın qərb sahilinə tərəf baxır.

Həyatı boyu qüsur işlər, peşman olar, təkrar günaha dönər və günahların ağırlığından çökdüyü bir anda Allahın Elçisinin (s.ə.s.) sözü qəlblərə rəhmət olaraq gələr: “İnsanların hamısı xəta edər və günah işləyər.
 

Bu gün bizi narahat edən, düşündürən sıxıntılarımızdan biri də yetişən nəsildə olan örnək modelin qarışıq olmasıdır. Bu qarışıqlıq istər ilk yaşlarda, istərsə də yetkinlikdə və gənclikdə olan problemlərin başlanğıc səbəblərindəndir. 

Yaz vaxtı üzüm tənəklərinin budanılması mövsümi aqrotexniki tədbirdir. Adətən budanmış budaqların içindan və kəsik yerlərdən damçılar axır.

"...Həyatım boyu xəstəliklə mübarizə aparmışam və çıxış yollarını bilirəm. O dövrə baxdıqda, çox nadir hallarda görmək olar ki, mənim yaşımda olan xəstələr sağlam vəziyyətdir. Özümə borc bilirəm ki, bunu bölüşüm, insanları maarifləndirim. Çünki ilk növbədə insan özünə görə yaxşılıq etməlidir. İnsanlara dəstək olmağı özümə borc bilirəm”.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB