Gündəm

Bir mədəniyyətin meydana gəlməsində maddi ünsürlər qədər milli və mənəvi dəyərlərin də rolu böyükdür. 

Mövsümi keçidlərdə xroniki yorğunluq canımızdan sanki çıxmaq istəmir. Bəs bu vəziyyətdən xilas olmaq üçün nə etmək lazımdır?

Məlum olduğu kimi,“üç aylar” olaraq İslam ədəbiyyatında məşhur olan aylardan ikincisi Şaban ayıdır.

 Bu binanın layihəsi 25 may 1893-cü ildə təsdiqlənmiş və həmin ayın sonunda da inşasına başlanmışdır. Sarayın yerləşdiyi indiki Niyazı (sovet vaxtı Sadovaya) küçəsi Azneft meydanından şəhərin mərkəzi hissəsinə uzanır. Həmin bu küçə hazırda İçərişəhər ətrafındakı dairəvi şossenin bir hissəsidir. Binanın əsas fasadı Xəzər dənizinın qərb sahilinə tərəf baxır.

Həyatı boyu qüsur işlər, peşman olar, təkrar günaha dönər və günahların ağırlığından çökdüyü bir anda Allahın Elçisinin (s.ə.s.) sözü qəlblərə rəhmət olaraq gələr: “İnsanların hamısı xəta edər və günah işləyər.
 

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB