Gündəm

Bu dadlı və faydalı meyvə güclü müalicəvi təsirə malikdir. 

İtaliyalı pedaqoq Mariya Montessori 3-5 yaş arası uşaqların tərbiyə metodu kimi xüsusi və mürəkkəb inventar tələb etməyən inkişafetdirici oyunlar təklif etmişdir.

Konfliktsiz ailələr yəqin ki, tapmaq müşgül məsələdir, çünki ailə aktiv sistemdir. Bu sistem individual fikri, düşüncəsi, dünya görüşü və baş verən hadisələrə baxma bucağı olan iki insandan ibarətdir. 

XX yüzilliyin sonlarında SSRİ-nin süquta uğraması ilə yaranan əlverişli tarixi şərait və taleyin bəxş etdiyi imkan nəticəsində Azərbaycan xalqı XX yüzillikdə ikinci dəfə müstəqillik bayrağını qaldırdı.

“Aydınlığa doğru” milli-mənəvi dəyərlərin qorunması İctimai Birliyi davamlı “Ziyalı ünsiyyəti” layihəsi çərçivəsində XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki təşkil edir.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB