Gündəm

Aida İmanquliyevanın həyat və yaradıcılığı hər bir azərbaycanlı üçün mənəviyyat, kamillik və müdriklik örnəyidir.

Bir qrup insan gülüşərkən hər kəs qeyri-ixtiyari olaraq xoşuna gələn şəxsin (və ya özünə yaxın hesab etmək istədiyi şəxsin) üzünə baxır.

Professor auditoriyada tələbələrə sualla müraciət edir:

Bakı şəhərinin nə vaxt yaranmasının hələ də dəqiq məlum olmadığına baxmayaraq, onun qədim tarixə malik olması şübhəsizdir. Şəhərin yerləşdiyi Abşeron yarımadasının ərazisi əlverişli coğrafi mövqeyə malikdir. Yarımadanın əlverişli buxtası, quru isti iqlimi, münbit torpağı, faydalı qazıntıları sayəsində burada qədim insan məskənlərinin yaranması tamamilə qanunauyğun haldır.

 “Aydınlığa doğru” milli-mənəvi dəyərlərin qorunması İctimai Birliyində oktyabr ayının 15-dən aşağıdakı kurslar fəaliyətə başlayır:

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB