Gündəm

Öskürək orqanizmin müdafiə reaksiyası olub, tənəffüs yollarını yad və zərərli amillərdən, bəlgəm və toz hissəciklərindən təmizləmək üçün mövcud olan refleksdir.

 Evlilik və onun əhəmiyyətindən bəhs edən məqaləni qələmə almaqda məqsədimiz son dövrlərdə ailə institutunun getdikcə zəifləməsi, bu sahədə problemlərin çoxalması və nəticədə cəmiyyətdə boşanma hallarının artmasıdır. 

Həzrəti Peyğəmbərin (s.a.s.) maddi mirasını daşınan və daşınmayan mallar şəklində iki qrupa ayırmaq olar. Daşınan mallar pul, şəxsi əşyalar, heyvan kimi mallardır. Həzrəti Peyğəmbər (s.a.s.) xəstələndikdə  evində olan yeddi (bəzi rəvayətlərdə beşdən doqquza qədər müxtəlif rəqəmlər verilir) dirhəmin kasıblara paylanmasını istəmişdi. Bu baxımdan o, pul mirası qoymamışdır.

 Məqsəd müsəlmanları başqalarının inanc və etiqadarına, fikir və düşüncə azadlıqlarına hörmət etməməkdə günahlandırmaq və dözümsüzlük, zorakılıq kimi mənfi halların İslam dininin ehkamlarından irəli gəldiyini göstərməyə çalışmaqdır.

İslam dünyasındakı bu günkü mövcud vəziyyət qlobal güclərin bədnam siyasətlərinin qurbanına çevrilmişdir. Xatırlayırsınızsa, bəzi alimlər və politoloqlar 1990-cı illərdə SSRİ-nin dağılmasından və soyuq müharibənin başa çatmasından sonra qlobal müstəvidə mübarizənin siyasi ideologiyalar üzərindən deyil, mədəniyyətlər arasında toqquşmalar ilə davam etdiriləcəyini prognozlaşdırırdılar. 

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB