Gündəm

Gəlin özümüzü və ailəmizi dünya və axirət sıxıntılarından qurtarmaq üçün Allahın əmrlərinə itaət edək, qadağalarından çəkinək, evimizi, İslamın yaşandığı bir ocağa çevirək. 

Son zamanlar cəmiyyət üçün tibbi sosial problem olan zərərli vərdişlər (siqaret çəkmək, spirtli içki, uyuşdurucuların qəbulu və s.) sosial dezadaptasiya nəticəsində gənc nəslin sağlamlığında pisləşməyə doğru meyl qeyd olunur ki, bu da onlarda funksional imkanların, dəyərli yaradıcılıq fəaliyyətinin azalması, hərbi xidmətə yararsızların və əlillərin sayının artmasına səbəb olur.

Sirlərinizi başqalarına söyləməyin. İkiniz arasında qalmalı olan sirlər olacaq. Onları başqalarına açıqlamaqla bir-birinizi çətin və gülünc vəziyyətə qoymayın. Nə qədər ki, sirri saxlayırıq biz ona hakimik, başqalarına açıqladığımız təqdirdə sirrimizin əsirinə çevrilirik.

Qadınların savadlanması, təhsil almaları, elm öyrənmələri hər zaman olduğu kimi günümüzdə də öz aktuallığını qoruyur. İlk növbədə qadın evinin sahibəsi, ona əmanət edilən övladlarının ən əsas tərbiyəçisidir. Bunun üçün qadın elm öyrənməli, təhsil almalıdır ki, uşaqlarına yaxşı təlim-tərbiyə versin. 

İslamda insan sağlamlığının mühafizəsi əsas prioritet olmaqla xəstəlikdən öncəki vəziyyətə diqqət artırılır. Orqanizmdə patoloji hal yaranmamışdan əvvəl zərərli amillərdən uzaqlaşmada tətbiq edilən metod, hazırda səhiyyənin profilaktik prinsipini özündə əks etdirir.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB