Gündəm

B.Vahabzadənin tariximizin bir çox hadisələrini canlandıran dram əsərlərinin gənc nəslin tərbiyəsində böyük rolu olub. 

İslam dini yer üzünə gəldiyi gündən insanların həyatına işıq saçmağa başlayıb və bu gün də öz missiyasını davam etdirməkdədir.

 “Elə istedadlı uşağa rast gəlirsən ki, istəyirsən onun dəst-xətti ilə işləyəsən...”

Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, heyvanlarla edilən terapiya insanın psixoloji, sosial və fiziki inkişafında böyük rol oynayır.

1863 – Maarifçi alim, ədəbiyyatşünas və publisist Firudin bəy Köçərli Şuşada anadan olub.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB