Gündəm

Ana bətnindəki körpəyə sevgi və məhəbbət dolu kəlmələr söylənməli, gözəl şeylər dinlədilməlidir. Sükunət, ruh yüksəkliyi ana bətnində ikən hiss etdirilməlidir. 

XX əsrin əvvəllərində inqilabların, müharibələrin tüğyan etdiyi, milli azadlıq hərəkatının genişləndiyi bir dövrdə xalqımız öz taleyi haqqında düşünməyə başlamış, əsarətdən xilas olmaq, müstəqil, azad yaşamaq, tərəqqi etmək, yeni cəmiyyət yaratmaq uğrunda mübarizəyə başlamışdı. Bu oyanış, dirçəliş müsəlman aləmində ilk dəfə olaraq Odlar yurdunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratdı.

İnsanlar gərək kindən uzaq olsunlar. Bu, insanın qəlbinin behişt əhlinin qəlbi kimi olması üçündür. Allah Təala buyurur: ""Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən öncə iman gətirən qardaşlarımızı bağışla! Bizim qəlblərimizdə iman gətirən kəslərə qarşı bir kin və xəyanət qoyma. Ey Rəbbimiz, həqiqətən, Sən çox şəfqətli və mehribansan". (Həşr" 10).

Beyinə bənzər bu bitki beyinə və bədəninizdəki demək olar ki, bütün digər orqanlara faydalıdır. “Daily Health Post” iddia edir ki, müntəzəm kələm istifadəsi sağlamlığınızı gücləndirəcək və xəstəliklərin sağalmasına kömək edəcək.

Bu gözəl həyat təkcə bizim deyil. Bu həqiqəti anlayıb başqalarına ziyan vermədən yaşamağı öyrənməliyik.
Z.Freyd
 

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB