Gündəm

Özümüzü yetişdirmək, baltamızı itiləməkdir. Özümüzə vaxt ayırıb, həyatımıza, yaşayışımıza nəzər yetirməkdir. Zəif hiss etdiyimiz tərəflərimizi gücləndirmək üçün çalışmaqdır. 

Azərbaycanda ən qədim və zəngin kitabxanalardan biri Marağa kitabxanası olmuşdur. Bu kitabxana böyük Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusinin (1201-1274) təşəbbüsü ilə yaradılmışdı

Mövsüm bəy Xanlarov 1857-ci ildə Bakıda anadan olmuş, ilk təhsilini mədrəsədə almış, ərəb və fars dillərini, tarixi və klassik ədəbiyyatı da burada öyrənmişdir.

Xanımana Əlibəyli yüzlərlə uşaq şeirinin, onlarla poema və səhnə əsərinin, 30-dan artıq kitabın müəllifidir.

Keçən əsrin ortalarında Altayda yerli türklərin Pazırıq (Basırıq) dediyi yerdə qazıntı aparan rus arxeoloqları qədim kurqandan hamını heyrətə salan əşyalar aşkar edib. 

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB