Gündəm

İnsanlar ömür boyu xoşbəxt olmaq üçün çalışır. Ömrünün hər mərhələsində xoşbəxtliyi dadmaq üçün konkret hədəflər müəyyən edir. 
 

Yetişdiyi məkandan asılı olmayaraq nar cənnət meyvəsi, ağacı həyat ağacı, şirəsi isə sevgi içkisi adlandırılır.

 Hacı Zeynalabdin Şirvani səyyah və coğrafiyaşünas, tarixçi, etnoqraf və filosof olaraq tarixə adını yazdırmış məşhur elm xadimlərimizdəndir. 

"Ailə akademiyası " layihəsi bu dəfə Mərdəkanda keçirildi

     İbn Abbasdan (r.a) rəvayət olunduğuna görə, Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurmuşdur: "Ey insanlar! Dində həddi aşmayın. Çünki sizdən öncəkilər dində həddi aşdıqlarına görə məhv olmuşdular". (Nəsai, Həcc, 217; İbn Macə, Mənasik, 64)
 

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB